شعر صوتی برای نوجوانان 22 , , 2019 , April

شعر صوتی رایگان واژه زیست

 سروده ی سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان پشت دریاها

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی بزرگسال و نوجوان)

شعر صوتی رایگان واحه ای در لحظه

 سروده  سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان دوست

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان سوره تماشا

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان شب تنهایی خوب

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان میوه ی تاریک

 سروده ی سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان صدای دیدار

سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان و پیامی در راه

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی ورق روشن وقت

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان پیش از این ها

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی لحظه ی سبز دعا

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان صبح یک روز زمستانی

سروده ی قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان) 

شعر صوتی رایگان خواب های طلایی

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان)

شعر صوتی رایگان حاصل تحصیل

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان حاصل جمع قطره ها

سروده قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان)

شعر صوتی رایگان سرود ماه مهر

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان)

شعر صوتی رایگان حرف آخر

سروده قیصر امین پور (شعر صوتی بزرگسال)

شعر صوتی رایگان قانون بهار

 سروده قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان )

شعر صوتی رایگان از چشم تو

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی بزرگسال)

شعر صوتی رایگان حسرت همیشگی

 سروده قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان راز زندگی

 سروده قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان مهمانی

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان نامه ای برای تو

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان کلاس انشا

 سروده ی قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان)

شعر صوتی رایگان دهکده خوب ما

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان)

شعر صوتی رایگان اگر عشق نبود

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی بزرگسال)

شعر صوتی رایگان همه ی حرف دلم

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی بزرگسال)

شعر صوتی رایگان رازهای سربسته

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان)

شعر صوتی خسته ام از این کویر

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی بزرگسال)

شعر صوتی رایگان حافظ ( روز هجران)

 غزل شماره 166 دیوان حافظ بر اساس نسخه استادخطیب رهبر

شعر صوتی رایگان حافظ ( وقت سحر)

 غزل شماره 183 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خلیل خطیب رهبر

شعر صوتی رایگان حافظ ( در میخانه )

 غزل شماره 184دیوان حافظ  بر اساس نسخه استاد خلیل خطیب رهبر

شعر صوتی رایگان حافظ ( نفس باد صبا)

غزل شماره 164 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر 

شعر صوتی رایگان حافظ ( سمن بویان)

 غزل شماره 194 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر

شعر صوتی رایگان حافظ( دولت بیدار)

 غزل شماره 176 بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر 

شعر صوتی رایگان حافظ (آمد بهار)

 غزل شماره 239 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر 

شعر صوتی رایگان حافظ (زلف یار)

 غزل شماره 244 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر 

شعر صوتی رایگان حافظ (نظر یار)

 غزل شماره 179 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر

شعر صوتی رایگان کوچه

 سروده فریدون مشیری (شعر صوتی بزرگسال)

شعر صوتی رایگان ریشه در خاک

 سروده فریدون مشیری (شعر صوتی بزرگسال)

شعر صوتی رایگان تاریک

 سروده فریدون مشیری (شعر صوتی بزرگسال)

صوتی رازینا کلاس

بخش آنلاین کتاب صوتی رازینا کلاس

بخش آنلاین کتاب صوتی

تماس با ما
  • تلفن :09354552750
  • info@razinaclass.com
  • آدرس: کرمان ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شماره 10 ، ساختمان پویا ، طبقه پنجم
  • کدپستی: 7617775944
لینکهای مفید
شبکه های اجتماعی

شبکه های

کرمان ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شماره 10 ، ساختمان پویا ، طبقه پنجم | تلفن : 09354552750

طراحی سایت در اصفهان