سهراب سپهری 22 , , 2019 , April

شعر صوتی رایگان واژه زیست

 سروده ی سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان پشت دریاها

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی بزرگسال و نوجوان)

شعر صوتی رایگان واحه ای در لحظه

 سروده  سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان دوست

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان سوره تماشا

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان شب تنهایی خوب

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان میوه ی تاریک

 سروده ی سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان صدای دیدار

سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی رایگان و پیامی در راه

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

شعر صوتی ورق روشن وقت

 سروده سهراب سپهری (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

صوتی رازینا کلاس

بخش آنلاین کتاب صوتی رازینا کلاس

بخش آنلاین کتاب صوتی

تماس با ما
  • تلفن :09354552750
  • info@razinaclass.com
  • آدرس: کرمان ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شماره 10 ، ساختمان پویا ، طبقه پنجم
  • کدپستی: 7617775944
لینکهای مفید
شبکه های اجتماعی

شبکه های

کرمان ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شماره 10 ، ساختمان پویا ، طبقه پنجم | تلفن : 09354552750

طراحی سایت در اصفهان