اشعار صوتی قیصر امین پور برای نوجوانان و بزرگسالان 20 , , 2019 , May

شعر صوتی رایگان پیش از این ها

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

 پیش از این ها فکر می کردم خدا    خانه ای دارد میان ابرها ...  قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «پیش از این ها» را از دفتر شعر به قول پرستوی او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی لحظه ی سبز دعا

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

چشمه ها در زمزمه ، رودها در شست و شو      موج ها در همهمه ، جوی ها در جست و جو         باغ در حال قیام، کوه در حال رکوع    ...  قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «لحظه ی سبز دعا» را از دفتر شعر «مثل چشمه مثل رود» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان صبح یک روز زمستانی

سروده ی قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان) 

سفره ته مانده پاییز را    باد با خود برده بود    آسمان از سیلی سرما کبود   آفتاب هم با گونه هایی سرخ  پشت کوهی در افق کز کرده بود ... قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «صبح یک روز زمستانی » را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان خواب های طلایی

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان)

 روستا روی بالشی از سنگ    تشنه خوابیده، خواب می بیند    خواب سبز و طلایی و آبی     خواب باران و آب می بیند   آسمان در تمام شب، یک ریز    گریه می کرد و ابر می غرید ...  قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «خوابهای طلایی» را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او که برای نوجوانان به چاپ رسیده است را در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان حاصل تحصیل

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

 ز بس بی تاب آن زلف پریشانم،  نمی دانم     حبابم، موج سرگردان طوفانم ؟نمی دانم    حقیقت بود یا دور و تسلسل ، حلقه ی زلفت؟      هزار و یک شب این افسانه می خوانم، نمی دانم .... قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «حاصل تحصیل» را از دفتر شعر «گل ها همه آفتابگردانند» او را در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان حاصل جمع قطره ها

سروده قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان)

 آبی دریا به رنگ آسمان     قطره ها بی رنگ و از دریا جداست    قطره ی تنها چرا بی رنگ ماند ؟ رنگ دریاهای آبی از کجاست ؟ ... سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «حاصل جمع قطره ها» را از دفتر شعر «به مثل چشمه مثل رود» او  را در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان سرود ماه مهر

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان)

 این ماه، ماه مهر است    ماهی که آسمانی است    ماهی که نام خوبش    سرفصل مهربانی است ...قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «سرود ماه مهر» را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او که برای نوجوانان چاپ شده است ، در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان حرف آخر

سروده قیصر امین پور (شعر صوتی بزرگسال)

 هزار خواهش و آیا    هزار پرسش و اما    هزار چون و هزاران چرای بی زیرا    هزار بود و نبود    هزار شاید و باید     هزار باد و مباد ....  قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «حرف آخر» را از دفتر شعر « گلها همه آفتابگردانند» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان قانون بهار

 سروده قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان )

که بود از دور آمد بار دیگر؟    که از نو سبز شد صحرا سراسر    به زیر سقف باز آمد پرستو    به روی بام باز آمد کبوتر...قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «قانون بهار» را از دفتر شعر «مثل چشمه ،مثل رود» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان از چشم تو

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی بزرگسال)

 دل ما هر چه کشید از تو کشید    هر چه از هر که شنید از تو شنید   گر سیاه است شب و روز دلم   باید از چشم تو از چشم تو دید    غنچه از راز تو بو برد شکفت   گل گریبان به هوای تو درید....قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «از چشم تو» را از دفتر شعر «گلها همه آفتابگردانند» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان حسرت همیشگی

 سروده قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

 حرف های ما هنوز ناتمام    تا نگاه می کنی    وقت رفتن است      باز هم همان حکایت همیشگی!   پیش از آنکه باخبر شوی     لحظه ی عزیمت تو ناگزیر می شود   آی ...ای دریغ و حسرت همیشگی!    ناگهان چقدر زود دیر می شود... قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «حسرت همیشگی » را از دفتر شعر «آینه های ناگهان» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان راز زندگی

 سروده قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

غنچه با دل گرفته گفت :    زندگی ، لب زخنده بستن است    گوشه ای درون خود نشستن است    گل به خنده گفت :   زندگی شکفتن است     با زبان سبز راز گفتن است  ... قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «راز زندگی» را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان مهمانی

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

طلوع می کند آن آفتاب پنهانی    زسمت مشرق جغرافیای عرفانی     دوباره پلک دلم می برد، نشانه ی چیست ؟       شنیده ام که می آید کسی به مهمانی  ... قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «مهمانی» را از دفتر شعر «آینه های ناگهان» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان نامه ای برای تو

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان و بزرگسال)

این ترانه بوی نان نمی دهد   بوی حرف دیگران نمی دهد   سفره ی دلم دوباره باز شد     سفره ای که بوی نان نمی دهد .... قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «نامه ای برای تو» را از دفتر شعر «آینه های ناگهان» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان کلاس انشا

 سروده ی قیصر امین پور(شعر صوتی نوجوان)

صبح یک روز نوبهاری بود ، روزی از روزهای اول سال     بچه ها در کلاس جنگل سبز ف جمع بودند دور هم خوشحال ... قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «کلاس انشا» را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان دهکده خوب ما

 سروده قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان)

لک لک شاد و سفید ، می گذرد با شتاب    می نگرد لحظه ای ، عکس خودش را در آب   جنگلی از روی خاک ، سرزده تا آفتاب    جنگل وارونه نیز ، سبز شده زیر آب  ...  قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «دهکده خوب ما» را از دفتر شعر «مثل چشمه مثل رود» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان اگر عشق نبود

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی بزرگسال)

 از غم خبری نبود اگر عشق نبود    دل بود ولی چه سود اگر عشق نبود   ،       بی رنگ تر از نقطه ی موهومی بود     این دایره ی کبود اگر عشق نبود  ... قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «اگر عشق نبود » را از دفتر شعر «آینه های ناگهان» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان همه ی حرف دلم

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی بزرگسال)

 حرفها دارم اما .... بزنم یا نزنم؟         با توام با تو ! خدا را ! بزنم یا نزنم ؟       همه ی حرف دلم با تو همین است که «دوست...»        چه کنم ؟ حرف دلم را بزنم یا نزنم ؟ .... قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «همه ی حرف دلم» را از دفتر شعر «گلها همه آفتابگردانند» او در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی رایگان رازهای سربسته

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی نوجوان)

 یک جوانه ی کوچک   زیرخاک می خندید    در دل زمین رازی     مثل درد می پیچید    در دل زمین غنچه   مثل راز پنهان بود    رازهای سربسته    در دلش فراوان بود .... قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «رازهای سربسته» را از دفتر شعر «به قول پرستو»ی او که برای نوجوانان به چاپ رسیده است را در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

شعر صوتی خسته ام از این کویر

 سروده ی قیصر امین پور (شعر صوتی بزرگسال)

 خسته ام از این کویر، این کویر کور و پیر      این هبوط بی دلیل ، این سقوط ناگزیر     آسمان بی هدف ،بادهای بی طرف      ابرهای سر به راه ، بیدهای سر به زیر ...قیصر امین پورمتولد 2 اردیبهشت 1338 و درگذشته 8 آبان 1386 ، شاعر ، نویسنده و استاد دانشگاه بود . او در روستای گتوند از توابع شهرستان شوشتر در استان خوزستان متولد شد . او آمیزه ای از شعرسرایی کلاسیک و نیمایی را در اشعارش به نمایش می گذارد و مفاهیمی عمیق و ارزشمند را در قالبی ساده و روان بیان می کند . شعر زیبای «کویر» را از دفتر شعر «آینه های ناگهان» او که برای نوجوانان به چاپ رسیده است را در مجموعه اشعار صوتی رازیناکلاس بشنوید ...

صوتی رازینا کلاس

بخش آنلاین کتاب صوتی رازینا کلاس

بخش آنلاین کتاب صوتی

تماس با ما
  • تلفن :09354552750
  • info@razinaclass.com
  • آدرس: کرمان ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شماره 10 ، ساختمان پویا ، طبقه پنجم
  • کدپستی: 7617775944
لینکهای مفید
شبکه های اجتماعی

شبکه های

کرمان ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شماره 10 ، ساختمان پویا ، طبقه پنجم | تلفن : 09354552750

طراحی سایت در اصفهان