اشعار صوتی حافظ برای نوجوانان و بزرگسالان 22 , , 2019 , April

شعر صوتی رایگان حافظ(هدهد صبا )

 غزل شماره 90 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر

  ای هد هد صبا به سبا می فرستمت    بنگر که از کجا به کجا می فرستمت     حیف است طایری چو تو در خاکدان غم   بنگر که از کجا به کجا می فرستمت ...شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهدفروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ......

شعر صوتی رایگان حافظ ( روز هجران)

 غزل شماره 166 دیوان حافظ بر اساس نسخه استادخطیب رهبر

 روز هجران و شب فرقت یار آخر شد    زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود     عاقبت در قدم باد بهار آخر شد ...   شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهدفروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ......

شعر صوتی رایگان حافظ ( وقت سحر)

 غزل شماره 183 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خلیل خطیب رهبر

 دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند     وندر آن ظلمت شب آب حیاتم دادند   بیخود از شعشعه ی پرتو ذاتم کردند       باده از جام تجلی صفاتم دادند   شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهدفروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ......

شعر صوتی رایگان حافظ ( در میخانه )

 غزل شماره 184دیوان حافظ  بر اساس نسخه استاد خلیل خطیب رهبر

دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند    گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ساکنان حرم ستر و عفاف ملکوت       با من راه نشین باده ی مستانه زدند  شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ......

شعر صوتی رایگان حافظ ( نفس باد صبا)

غزل شماره 164 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر 

 نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد      عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد   ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد     چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد  شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ......

شعر صوتی رایگان حافظ ( سمن بویان)

 غزل شماره 194 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر

 سمن بویان غبار غم چو بنشینند بنشانند     پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند  به فتراک جفا دلها چ بر بندند بربندند        ز زلف عنبرین جانها چو بگشایند بفشانند شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ......

شعر صوتی رایگان حافظ( دولت بیدار)

 غزل شماره 176 بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر 

 سحرم دولت بیدار به بالین آمد        گفت برخیز که ان خسرو شیرین آمد قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام        تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد ... شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ......

شعر صوتی رایگان حافظ (آمد بهار)

 غزل شماره 239 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر 

  رسید مژده که آمد بهار و سبزه دمید     وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید   صفیر مرغ برآمد بط شراب کجاست      فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ......

شعر صوتی رایگان حافظ (زلف یار)

 غزل شماره 244 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر 

معاشران گره از زلف یار باز کنید               شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید حضور خلوت انس است و دوستان جمعند       وان یکاد بخوانید و در فراز کنید شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ......

شعر صوتی رایگان حافظ (نظر یار)

 غزل شماره 179 دیوان حافظ بر اساس نسخه استاد خطیب رهبر

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند       چنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدم      رقیب نیز چنین محترم نخواهد ماند  شاعر بلندآوازه ی ایرانی حافظ شیرازی ، در آغاز سده ی هشتم هجری پا به عرصه وجود نهاد ، غزل حافظ صدای سخن عشق است و جاودانی . او بی پرده سخن می گوید و از ریا و زرق و شید بیزار است و زهد فروشی را ناپسند می شمارد . آرامگاه او در شیراز زیارتگاه صاحبدلان ایران و جهان است ......

صوتی رازینا کلاس

بخش آنلاین کتاب صوتی رازینا کلاس

بخش آنلاین کتاب صوتی

تماس با ما
  • تلفن :09354552750
  • info@razinaclass.com
  • آدرس: کرمان ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شماره 10 ، ساختمان پویا ، طبقه پنجم
  • کدپستی: 7617775944
لینکهای مفید
شبکه های اجتماعی

شبکه های

کرمان ، خیابان شهید مطهری ، کوچه شماره 10 ، ساختمان پویا ، طبقه پنجم | تلفن : 09354552750

طراحی سایت در اصفهان