لالایی گل مریم

لالایی کودکانه گل مریم  با صدای گرم سارا حیدری و آهنگ زمینه ی ملایم از مجموعه لالایی های رازیناکلاس را بشنوید . اثر آرامش بخش و تسکین دهنده لالایی بر روی کودکان بر کسی پوشیده نیست ، برای خردسالان و نوزادان لالایی بخوانید ……

لالایی کودکانه مونس

لالایی تقریبا در همه فرهنگ ها وجود دارد و به نوعی نشان دهنده آداب و رسوم و فرهنگ و اعتقادات یک ملت است ، اثر ارزشمند این آواها بر روح و روان کودک به اثبات رسیده است لالایی آرام و کودکانه ی مونس از مجموعه لالایی های رازیناکلاس را با صدای سارا حیدری به دلبند عزیزتان تقدیم می کنیم ….

لالایی کودکانه لرستانی

لالایی های کودکانه نیز به تنوع مناطق مختلف هر سرزمین ، ریشه در فرهنگ ، لهجه و گویش و آداب و سنن و حتی مذهب ، اعتقادات و باورهای مردم ان ناحیه دارند . یک لالایی آرام کودکانه را که برگرفته از یک لالایی لرستانی است با ویرایش و تدوین جدید و با صدای سارا حیدری از مجموعه لالایی های رازیناکلاس بشنوید ….

لالایی کودکانه گل لاله

لالایی ها در زمره ادبیات شفاهی هر سرزمین به حساب می آیند که در نواحی گوناگون با لهجه ها و گویش های اصیل آن مناطق و فرهنگ و سنن و باورهای مردم ان سرزمین در هم آمیخته اند و از کودکی از درون گهواره عزم انتقال به نسل دیگری دارند . کودکان را از خردسالی با فرهنگ بومی خود آشنا نماییم و از اثر آرامش بخش لالایی ها بهره ببریم . لالایی کودکانه گل لاله با صدای سارا حیدری …

لالایی گل لاله

لحن آرام و ریتمیک لالایی همراه با صدای ملایم مادرانه همواره برای نوزادان و خردسالان آرامش بخش و تسکین دهنده بوده و سبب ایجاد اطمینان خاطر در آن ها می گردد . لالایی از دیرباز در همه فرهنگ ها وجود داشته و مادران تمام جوامع شعرهایی برای کودکان خود به ویژه در هنگام خواب زمزمه می کرده اند . لالایی گل لاله را از مجموعه لالایی های کودکانه رازیناکلاس ، با صدای سارا حیدری تقدیم می کنیم .  …

لالایی کودکانه گل صدپر

لالایی کودکانه ، معمولا شعرهای ملایمی هستند که مادران در همه ی جوامع و فرهنگ ها برای فرزندان خود به ویژه در هنگام خواب زمزمه می کرده اند . لالایی کودکانه و آرام گل صدپر با صدای ساراحیدری را از مجموعه ی لالایی های رازیناکلاس بشنوید ….

لالایی گل پونه

لالایی همیشه به طرز شگفت آوری باعث آرامش و تسکین خردسالان و نوزادان می گردد ،مجموعه شعرهای آرامی که در فرهنگ های مختلف توسط مادران برای خردسالان زمزمه می شود همگی این اثر را بر روی کودکان و نوزادان دارند . لالایی گل پونه با صدای سارا حیدری از مجموعه لالایی های رازیناکلاس را بشنوید . …

لالایی کودکانه ماه و مهتاب

لالایی کودکانه مهتاب با صدای گرم سارا حیدری و آهنگ زمینه ی ملایم از مجموعه لالایی های رازیناکلاس را بشنوید . اثر آرامش بخش و تسکین دهنده لالایی بر روی کودکان بر کسی پوشیده نیست ، برای خردسالان و نوزادان لالایی بخوانید ……

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید