داستان تولد وب سایت رازینا کلاس

از سال ۱۳۸۹ به عنوان آموزگار کلاس اول وارد دنیای آموزش کودکان شدم . از همان اولین روزهایی که کار آموزش به بچه ها را شروع کردم شدیداً به این حوزه علاقه مند شدم و با اشتیاق و جدیت به فعالیت و کسب تجربه در این حوزه پرداختم .

دیدن نقص های موجود در سیستم آموزشی کشورمان و چالش هایی که آموزگاران ، والدین و دانش آموزان در این زمینه داشتند، اشتیاق و انگیزه شدیدی در من ایجاد کرد که در این حوزه به تحقیق و مطالعه پرداخته ، از نزدیک نحوه فکر کردن و فرایند یادگیری دانش آموزانم را مورد توجه و بررسی قرار دهم و به دنبال یافتن راه های صحیح آموزش مفاهیم و مهارت های پایه به آن ها باشم .

در این سال ها به این اعتقاد رسیده ام که باید هدف اصلی در آموزش کودکان را رشد قدرت تحلیل و تفکر آن ها قرار داد و در تمام موضوعاتی که در خانه و مدرسه به کودکان آموزش می دهیم این هدف اساسی را دنبال نماییم.

همچنین با بررسی تمام موضوعات و محتوای آموزشی دوره ی دبستان به این نتیجه رسیدم که مهمترین وظیفه ما به عنوان آموزگار یا والدین کودکان دبستانی هدایت آموزشی صحیح آن ها به سوی درک و بازکشف مفاهیم پایه (از جمله مفهوم عدد و توانایی محاسبات ذهنی ، مفهوم طول ، زمان ، حجم ، مساحت و … ) و نیز رشد و تقویت ابعاد مختلف مهارت های زبان آموزی به ویژه قدرت بیان ، حافظه و دقت شنیداری و نیز توانایی متن نویسی خلاقانه در آن ها ست .

در حال حاضر قصد دارم در رازینا کلاس به مهمترین مهارت پایه که از کلاس اول سنگ بنای آموزش و رشد آن در کودکان گذارده می شود ، یعنی مهارت زبان آموزی بپردازم . این مهارت در واقع شامل ۴ رکن اساسی (خواندن ، نوشتن ، بیان کردن و شنیدن ) می باشد و هدف اصلی در آموزش مهارت های زبان آموزی به کودکان تقویت همزمان هر چهار رکن فوق یعنی خواندن ،نوشتن ، بیان کردن و شنیدن در آن ها است .

همان طور که می دانید ساده ترین و در عین حال اثربخش ترین راه برای پرورش هماهنگ و همزمان این چهار رکن اساسی مهارت های زبان آموزی در کودکان علاقه مند کردن آن ها به مطالعه و تقویت مهارت های مطالعه از جمله روانخوانی ،درک مطلب و افزایش گنجینه واژگان در آن هاست .

از این رو بر آن شدم تا در قدم اول به دنبال یافتن راه حلی برای علاقه مند کردن بچه ها به کتاب و تقویت مهارت های مطالعه در آن ها باشم و در این مسیر به ایده ی تولید کتاب قصه های گویا به سبکی جدید رسیدم که کودک بتواند ضمن شنیدن داستان از زبان قصه گو متن آن را نیز حرف به حرف و کلمه به کلمه با چشم هایش دنبال نماید .

بعد از آن بود که تصمیم گرفتم رازینا کلاس را به عنوان مرجع و همراهی برای علاقه مند کردن بچه ها به کتاب و تقویت مهارت های مطالعه در آن ها تأسیس نمایم زیرا خود به عنوان یک مادر و نیز به عنوان یک آموزگار نیاز به وجود چنین مرجعی را درک کرده و به اهمیت و تأثیر آن در رشد و عملکرد هرچه بهتر کودکان واقف بودم .

امیدوارم در پناه خدای مهربان بتوانم محتوای ارزشمند و تأثیرگزاری را در جهت علاقه مند کردن کودکان به مطالعه و نیز رشد و تقویت مهارت های مطالعه ی آن ها ، به شما دوستان عزیز ارائه نمایم و ضمن این همراهی بتوانم از نظرات و تجربیات ارزشمند شما برای ارتقاء و بهبود محتوای ارائه شده بهره ببرم .

مرضیه کاظمی

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید