داستان صوتی جزیره اسرار آمیز

برزنگ ، غلام عاقل و دانایی بود ولی برده تاجری بود که همیشه به او قول آزادی می داد ولی این کار را عملی نمی کرد ،تا اینکه قرار شد برزنگ همراه با یک کشتی به سفر دریایی برود و پس از بازگشت از سفر آزاد شود ولی … مرزبان نامه کتابی است از مرزبان ابن رستم ، او اهل مازندران بود و این کتاب را به تقلید از کلیله و دمنه از زبان حیوانات نوشت و پند و اندرزهای خود را به این وسیله به خوانندگان منتقل کرد . داستانی زیبا و پندآموز از این کتاب را که به فارسی روان برگردانده شده است ، بشنوید ….

داستان صوتی زشت و زیبا

پادشاهی بود که هم بسیار به شکار علاقه داشت و هم بسیار خرافاتی بود . او جادوگری استخدام کرده بود تا از آینده به او خبر دهد . یک روز که داشت همراه اطرافیانش به شکار می رفت در راه با پیرمرد بیچاره و زشت رویی برخورد کرد …مرزبان نامه کتابی است از مرزبان ابن رستم ، او اهل مازندران بود و این کتاب را به تقلید از کلیله و دمنه از زبان حیوانات نوشت و پند و اندرزهای خود را به این وسیله به خوانندگان منتقل کرد . داستانی زیبا و پندآموز از این کتاب را که به فارسی روان برگردانده شده است ، بشنوید ….

داستان صوتی سه راهزن

سه راهزن با هم به دزدی از مسافران می پرداختند . یکی از آن ها بلند قد و قوی دیگری چاق و کوتاه قد و اما یکی از آن ها لاغر و ضعیف بود ، روزی از روزها آن ها مرد مسافری را یافتند و سکه های او را گرفتند و دست و پایش را بستند و او را در غاری اسیر کردند و بعد تصمیم گرفتند که برای خرید غذا مقداری از آن سکه ها بردارند و یکی از آن ها برای خرید به شهر برود …مرزبان نامه کتابی است از مرزبان ابن رستم ، او اهل مازندران بود و این کتاب را به تقلید از کلیله و دمنه از زبان حیوانات نوشت و پند و اندرزهای خود را به این وسیله به خوانندگان منتقل کرد . داستانی زیبا و پندآموز از این کتاب را که به فارسی روان برگردانده شده است ، بشنوید ….

داستان صوتی آواز بزغاله

گرگی در کمین است تا از فرصت استفاده کند و از گله ی چوپان شکاری به دست آورد ، چوپان سگ گله مراقب هستند ولی در یک لحظه بزغاله کوچکی از گله جا می ماند و به دام گرگ می افتد، شور بزغاله کوچک به گرگ نمی رسد ولی فکرش که کار می کند ! او چاره ای می اندیشد و…مرزبان نامه کتابی است از مرزبان ابن رستم ، او اهل مازندران بود و این کتاب را به تقلید از کلیله و دمنه از زبان حیوانات نوشت و پند و اندرزهای خود را به این وسیله به خوانندگان منتقل کرد . داستانی زیبا و پندآموز از این کتاب را که به فارسی روان برگردانده شده است ، بشنوید ….

داستان صوتی شربت شادی

تاجری بود که از چین سوغاتی جدیدی آورده بود ، شربت شادی! شربتی که می گفتند هر کس از آن بخورد تمام غم و غصه هایش را فراموش می کند و شاد می شود … مرزبان نامه کتابی است از مرزبان ابن رستم ، او اهل مازندران بود و این کتاب را به تقلید از کلیله و دمنه از زبان حیوانات نوشت و پند و اندرزهای خود را به این وسیله به خوانندگان منتقل کرد . داستانی زیبا و پندآموز از این کتاب را که به فارسی روان برگردانده شده است ، بشنوید ….

داستان صوتی وزیر سحر خیز

وزیری بود که بسیار سحرخیز بود و پادشاه را هم به سحرخیزی توصیه می کرد ، تا حدی که پادشاه را از این نصیحت کلافه کرده بود . پادشاه تصمیم گرفت درس خوبی به او بدهد …مرزبان نامه کتابی است از مرزبان ابن رستم ، او اهل مازندران بود و این کتاب را به تقلید از کلیله و دمنه از زبان حیوانات نوشت و پند و اندرزهای خود را به این وسیله به خوانندگان منتقل کرد . داستانی زیبا و پندآموز از این کتاب را که به فارسی روان برگردانده شده است ، بشنوید ….

داستان صوتی راهزن و پرستو

در شهری دزدی زندگی می کرد که مرد تنهایی بود ف تنها دوست صمیمی او پرستویی بود که همیشه با او بود و دزد هم خیالش راحت بود که پرستو نمی تواند حرف بزند و دست او را رو کند تا اینکه یک بار راهزن تصمیمی گرفت …مرزبان نامه کتابی است از مرزبان ابن رستم ، او اهل مازندران بود و این کتاب را به تقلید از کلیله و دمنه از زبان حیوانات نوشت و پند و اندرزهای خود را به این وسیله به خوانندگان منتقل کرد . داستانی زیبا و پندآموز از این کتاب را که به فارسی روان برگردانده شده است ، بشنوید ….

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید