شعر صوتی حلول

یک شب از دست کسی باده ای خواهم خورد   که مرا با خود تا آن سوی اسرار جهان خواهد برد     با من از هست به بود     با من از نور به تاریکی     از شعله به دود … فریدون مشیری متولد سی ام شهریور ۱۳۰۵ و درگذشته در سوم آبان ماه ۱۳۷۹ در تهران شاعر معاصر ایرانی است . او کارمند وزارت پست و تلگراف و در عین حال روزنامه نگار و شاعر بود . شعر صوتی نغز و پرمفهوم «حلول» را بشنوید …

شعر صوتی کوچه

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم   همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم   شوق دیدار تو ابریز شد از جام وجودم   شدم آن عاشق دیوانه که بودم   در نهانخانه جانم گل یاد تو درخشید  باغ صد خاطره خندید   عطر صد خاطره پیچید …فریدون مشیری متولد سی ام شهریور ۱۳۰۵ و درگذشته در سوم آبان ماه ۱۳۷۹ در تهران شاعر معاصر ایرانی است . او کارمند وزارت پست و تلگراف و در عین حال روزنامه نگار و شاعر بود . شعر صوتی عاشقانه و زیبای «کوچه» را بشنوید …

شعر صوتی ریشه در خاک

تو از این دشت خشک تشنه روزی کوچ خواهی کرد و اشک من تو را بدرود خواهد گفت    نگاهت تلخ و افسرده است دلت را خار خار ناامیدی سخت آزرده است … فریدون مشیری متولد سی ام شهریور ۱۳۰۵ و درگذشته در سوم آبان ماه ۱۳۷۹ در تهران شاعر معاصر ایرانی است . او کارمند وزارت پست و تلگراف و در عین حال روزنامه نگار و شاعر بود . شعر صوتی نغز و پرمفهوم «ریشه در خاک» را بشنوید …

شعر صوتی تاریک

چه جای ماه که حتی شعاع فانوسی    درین سیاهی جاوید کورسو نزند     به جز طنین قدم های عابران ملول     صدای پاک کسی    سکوت مرتعش شهر را نمی شکند …  فریدون مشیری متولد سی ام شهریور ۱۳۰۵ و درگذشته در سوم آبان ماه ۱۳۷۹ در تهران شاعر معاصر ایرانی است . او کارمند وزارت پست و تلگراف و در عین حال روزنامه نگار و شاعر بود . شعر صوتی « تاریک» را بشنوید …

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید