چرا آلفرد بینه پس از ابداع اولین آزمون سنجش هوش پشیمان شد ؟

Rate this post

يکشنبه، ۲۸ خرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۳۷

در سال ۱۹۰۴ وزیر آموزش همگانی پاریس از روانشناس فرانسوی( آلفرد بینه)  و گروهی از همکارانش خواست تا روشی را ابداع کنند که بتواند دانش آموزان ناتوان مقطع ابتدایی را که دچار ناکامی تحصیلی گشته و نیازمند توجه ویژه اند  شناسایی نماید.
تلاش های این تیم ار روانشناسان به پایه ریزی نخستین آزمونهای هوش انجامید که بعدا آزمونهای بهره هوشی نام گرفتند.
در واقع او این آزمونها را به عنوان یک ابزاری عملی برای شناسایی کودکان غقب مانده ذهنی برای  ارائه آموزش های  متناسب با نیاز این کودکان طراحی کرد،اما هنگامیکه دریافت این آزمونها سبب تقویت دیدگاه سنتی درباره هوش می شود از اقدام خود دلسرد شد.
 دیدگاه سنتی که بر پایه دو اصل استوار بود:
۱-     نبوغ و هوش یک عامل وراثتی است.
۲-     اذهان برتر و استعدادهای خاص در هر موقعیتی برتر خواهند بود.
او نسبت به این ادعا که هوش یک کمیت ثابت بوده و قابلیت بهبود ندارد منتقد بود و می گفت  این یک بد بینی ظالمانه است که باید در مقابل آن ایستادگی کنیم.
بسیاری از روانشناسان در این زمینه با او هم عقیده  بوده و اینگونه استدلال می نمایند
که اگر هوش تا میزان زیادی ارثی باشد ،تلاش برای بهبود عملکرد آن چه سودی در بر خواهد داشت؟و آیا می توان به پرورش فکری کودکان امیدوار بود چنانچه فاقد این قابلیت ارثی باشند؟
همچنین او منتقد گروهی از روانشناسان دیگر مانند چارلز اسپیرمن بود که تفکر را صرفا حاصل عملکرد هوش می دانستند. او در مقابل استدلال می کرد که تفکر حاصل عملکرد های خرد تر مانند توجه ، مشاهده ، افتراق ، حافظه ، قضاوت ،و…می باشد.
او معتقد بود قوای ذهنی که ما از بدو تولد با خود داریم چندان مهم نیستند بلکه چگونگی استفاده از این قوا و نحوه پرورش آنها ست که از اهمیت ویزه ای برخوردار است.
او همچنین یک سیستم آموزشی کار محور به نام ارتوپدی ذهنی را پیشنهاد کرد که شامل تمرینات ویژه ای برای تقویت توجه ، حافظه، ادراک ،تجزیه و تحلیل ، ابداع، تشخیص و اراده است.
علاوه بر اینها او عامل انگیزه را در آموزش کودکان بسیار حیاتی می دانست و می گفت تنها اگر کسی انگیزه کافی داشته باشد می تواند تحت آموزش قرار گیرد تا هوشمندانه تر عمل کند.
همچنین از نظر او آنچه که یک کودک نیاز دارد ، تعلیم چگونه آموختن است.

دست روزگار براین بود که بنیان گذار آزمونهای سنجش هوش ، خود بایستی پیشگام  توسعه و اجرای روش های بهبود مهارت های فکری و هوش گردد. مسیری را که او در این زمینه گشود همچنان ادامه دارد.

نظر شما چیست؟

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

0

شروه کنید به نوشتن و دکمه اینتر را برای جستجو بزنید